Absztrakt kötet elérhető!

Book of Abstract available!

XX. Szentágothai Konferencia és Verseny

2022. április 14.

20th János Szentágothai Conference and Competition

14 April 2022

FELHÍVÁS
MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOS NEMZETKÖZI KONFERENCIA ÉS HALLGATÓI VERSENYRE

CALL FOR PARTICIPATE AT
INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE AND STUDENT COMPETITION

APTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium, a Szentágothai Szakkollégium Egyesülettel közös szervezésben 2022. április 14. (eredmények: ápr. 15.) napján huszadszor rendezi meg hagyományos konferenciáját és hallgatói versenyét.

A konferencia idén is ONLINE formában kerül megrendezésre

The University of Pécs Faculty of Science János Szentágothai Protestant Scholastic Honorary Society, in collaboration with the Szentágothai SH Society Academic Association, is holding its customary scientific conference and student competition on the day of 14th (results: 15th) of April, 2022.

This year, the conference will be held entirely ONLINE

A Szentágothai Szakkollégium konferenciáin 2004 óta fiatal/leendő kutatók, az egész Kárpát-medence legnyitottabb és leginnovatívabb fiataljai adnak egymásnak randevút, immáron huszadik alkalommal.

Since 2004, the Szentágothai SH Society’s conferences provide a meeting opportunity for the most open-minded and innovative young/aspiring researchers from all around the Carpathian Basin; this year shall be the twentieth occasion (2020’s conference had to be cancelled).

A XX. konferencia előadásainak absztraktjai szerkesztett kötetben (online/nyomtatott) jelennek meg, amelyek ISBN és DOI számmal is rendelkeznek.

A konferencia nyelve magyar és angol.

Az előadás absztraktját mind a két nyelven meg kell küldeni, s a kiadványban is két nyelven fog megjelenni. Kérjük, hogy az angol nyelvű előadásokat külön jelezzék a regisztrációs lapon! AZ ABSZTRAKTOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE 2022. MÁRCIUS 24. ÉJFÉL (24.00). A határidőn túl beérkezett absztraktok nem jelennek meg a konferencia absztrakt-kötetében.

Az absztraktokat a szentagothai.konferencia@gmail.com e-mail címre kérjük megküldeni a fent említett határidőig Word dokumentumban, előre meghatározott (csatolt) minta szerint.

A Tudományos Tanács, és a konferenciakötet szerkesztői fenntartják a jogot az absztraktok szakmai szempontok alapján történő elutasítására.

Abstracts of the 20th conference’s presentations are to be published in edited volumes (online/printed) with DOI and ISBN numbers.

Our conferences official languages are Hungarian and English.

A presentation’s abstract must be sent in both languages and they shall appear in the publication in two languages as well. Please note on the registration form if the presentation’s language is English! THE DEADLINE FOR SUBMITTING THE ABSTRACTS IS BY 24TH OF MARCH 2022 MIDNIGHT. Abstracts received after the deadline will not be released in the conference’s publication.

Please send the abstracts to the szentagothai.konferencia@gmail.com email address prior the deadline mentioned above as Word-documents formatted according to the provided example (see below).

The Scientific Committee and the editors of the conference publication reserve the right to decline abstracts on the basis of professional consideration.


Rólunk
About us

Dear Participants

of the 20th János Szentágothai International Multidisciplinary Scientific Conference and Student Competition!

It is a great honor and an overwhelming joy to announce the 20th János Szentágothai International Student Conference and Competition in 2022 and welcome all those who have volunteered to engage in the joint endeavor either by presenting their papers, undertaking the blind-reviewing, functioning as session moderators or carrying out academic and organizing tasks. The success of the conference is warranted by the joint efforts from all of you.

A dream has come true!

The ideas of the founders of the Szentágothai Scholastic Honorary Society to provide a meeting-point for the most open-minded and innovative young researchers from the University of Pécs and later from all around the Carpathian Basin have been realized in the series of conferences since 2004. The first five annual conferences involved students from our home university, gradually shifting emphasis on multidisciplinarity. The first break-through conference was the John Calvin Conference in 2009 which opened the doors for international participants and yielded a successful edited volume of the papers presented on the conference. Our Scholastic Honorary Society has boasted with a trend-setting new tradition of organizing its annual international conferences, commencing with the 7th Szentágothai International Multidisciplinary Scientific Conference in 2012. In the same year, we managed to organize the 8th János Szentágothai Memorial Conference and Student Competition which provided the standard pattern for our annual conferences of later years.

We are celebrating the advent of the 20th János Szentágothai International Multidisciplinary Scientific Conference and Student Competition in 2022. We are proud to acknowledge that the driving force behind our activities is a set of specific features of the conferences: openness, multidisciplinarity, uncompromising work ethics, international quality of the student conferences and competitions with preliminary blind-reviews of the papers.

We are also keen on providing an amicable, enjoyable and creative atmosphere and a fair competitive context to all participant on our conferences.

 May I wish all of you successful participation and memorable experience with the Szentágothai Scholastic Honorary Society.

professor László Imre Komlósi

founding and honorary presi

A konferencia tervezett szekciói
Planned conference sections

 • Biológia
 • Bölcsészet, történelem nélkül
 • Egészségtudomány
 • Földtudományok
 • Hadtudomány
 • Jogtudomány
 • Közgazdaság-tudomány
 • Matematika-fizika és kémia
 • Mérnök-tudományok
 • Művészetek (Zene,és Képző-)
 • Neveléstudomány
 • Orvostudomány
 • Pszichológia
 • Sporttudomány
 • Történelemtudomány
 • POSZTEREK
 • Biology
 • Humanities (History excluded)
 • Health Sciences
 • Geoscience
 • Military Sciences
 • Law
 • Economics
 • Mathematics, Physics, Chemistry
 • Engineering Sciences
 • Arts (Fine Arts and Music)
 • Pedagogy
 • Medicine
 • Psychology
 • Sport and Exercise Science
 • History
 • POSTERS

A konferencia végleges szekcióbeosztása az egyes szekciókba jelentkezők száma szerint kerül kialakításra.

Szekciónként első, második és harmadik helyet, indokolt esetben különdíjat bocsátunk ki, és a konferencián öt darab Szentágothai Emlékérme is gazdára talál.

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

We will construct the conference’s section schedule based on the number of applicants in each section.

We are giving away a first, second, and third place award (and a special award, if justified) for each section, and five Szentágothai Commemorative Medals in total as well.

Anyone interested is welcome!

Regisztrációs díj
Registration fee

A konferencia regisztrációs díja 2022. március 25. napjáig befizetve:

–       3.000,- Ft, azaz Háromezer forint, ha NEM KÉR nyomtatott példányt az absztrakt-kötetből; preferált

–       6.000,- Ft, azaz Hatezer forint, amennyiben KÉR nyomtatott példányt az absztrakt kötetből.

A regisztrációs díj a Szentágothai Szakkollégium Egyesület számlaszámára kizárólag utalással fizethető:

Raiffeisen Bank NyRt. 12072552-01505297-00100002

Ha nem egyezik a forrás-számla tulajdonosa és aki számára a befizetés történik, akkor a közlemény rovatban kérjük a konferencia-résztvevő nevét beírni!

Készpénzben, vagy 2022. március 25. napját követően utalva fizetett rendkívüli regisztrációs díj 10.000,- azaz Tízezer forint.

Pro forma számla vagy számla igényelhető: hatvani@ttk.pte.hu.

A konferencián előadók absztraktjait online kötetben tesszük közé. A közzététel díját a regisztrációs díj magában foglalja, amennyiben a befizetés 2022. március 25-ig megtörténik.

REGISZTRÁCIÓ az alábbi linken keresztül 2022. március 24. éjfélig (24.00)

The conference’s registration fee paid upfront before the 25th of March, 2022:

–       3.000,- Ft, as in Three thousand Hungarian Forints, if you DO NOT wish to receive a printed copy of the publication;

–       6.000,- Ft, as in Six thousand Hungarian Forints, if you wish to receive a printed copy of the publication

The registration can be paid to the Szentágothai SH Society only through a bank transfer:

Raiffeisen Bank NyRt. 12072552-01505297-00100002

If the owner of the bank account and the person whom the registration fee is being paid for are not the same, please write the applicant’s name in the transfer message!

If paidin cash, or through bank transfer following the 25th of March, 2022, a late registration fee of 10.000,- as in Ten thousand Forints is expected.

Pro forma invoice or invoice can be requested at: hatvani@ttk.pte.hu

The presenters’ abstracts will be released in an online publication. The publishing fee is included in the registration fee, if payment is fulfilled before the 15th of March, 2022.

REIGISTRATION via the following link until March 24th, 2022 midnight (24:00):


A konferencia tervezett programja
Planned schedule

Megnyitó 2022 ápr. 14.  09:00-09:15

Köszöntőt mond:

Prof DR GÁBRIEL Róbert rector emeritus; és

Prof DR KOMLÓSI Lászó Imre, a szakkollégium alapító elnökei.

2022. ápr. 14 szekciók  9:00-17:00

POSZTERSZEKCIÓ 11:00-14:00

POSZTERSZEKCIÓ bizottsági megtekintés 2022. ápr. 14. 12:30-14:00

KÉRJÜK A RÉSZTVEVŐKET, HOGY KÉSZÜLJENEK POSZTERÜK TARTALMÁNAK lényegretörő angol nyelvű szóbeli összefoglalásával!

EREDMÉNYHIRDETÉS 2022 ápr. 15. 15:00

Opening the conference Apr 14th, 2022. 09:00-09:15

Welcome speech by:

Prof DR Róbert GÁBRIEL, rector emeritus; and

Prof DR László Imre KOMLÓSI, founders of the Scholastic Honorary Society

Apr 14th sections 9:00-17:00

POSTERSECTION 11:00-14:00

POSTERSECTION committee viewing Apr 14th 12:30-14:00

WE ASK ALL PARTICIPANTS TO PREPARE a concise summary of their poster’s content, in English!

WINNERS ANNOUNCED at 15:00, 15th of Apr


A XX. Szentágothai János Multidiszciplináris Konferencia (JSMC-2022) Tudományos Tanács
The 20th János Szentágothai Multidisciplinary Conference (JSMC-2022) Scientific Committee

Dr. habil. ATLASZ Tamás (Poszterek – Posters)

Prof. Dr. BALLA Tibor (Hadtudomány – Military Science)

Prof. Dr. BONCZ Imre (Egészségtudomány – Health Science)

Prof. Dr. FÁBIÁN Adrián (Jogtudomány – Law)

Prof. DR. FEDELES Tamás (Történelemtudomány – History)

Dr. habil. FITTLER András (Gyógyszerészet – Pharmaceutica)

Prof. DR. GÁBRIEL Róbert (Biológia – Biology)

Prof. Dr. HEIDL György (Bölcsészettudomány – Humanities)

Prof. Dr. HÉJJ Andreas (Pszichológia – Psychology)

Prof. DR. HORVÁTH Attila (Kémia – Chemistry)

Prof. DR. HORVÁTH Béla (Bölcsészettudomány – Humanities)

Dr. habil. MRÁZIK Julianna (Neveléstudomány – Pedagogy)

Prof. DR. PADÁNYI József (Hadtudomány – Military Science)

Dr. habil. VÁRADY Géza (Mérnöktudományok – Engineering)

Prof. DR. PINTÉR Erika (Orvostudomány – Medicine)

Prof. DR. PÁLFALVI László (Matematika-fizika – Math, Physics)

Prof. Dr. PAP Norbert (Földtudomány – Geography)

Dr. habil. SCHEPP Zoltán (Közgazdaságtudomány – Economics)

Prof. Dr. SZENTPÉTERI L József (Művészetek – Fine Arts)

Dr. habil. VÁCZI Márk (Sporttudomány – Sport, Exercise Science)


Konferencia absztrakt
Conference abstract

Az előadás-kivonatokat (absztraktokat) online és nyomtatott kiadványban jelentetjük meg. A teljes terjedelem maximum egy A4-es oldal (min.1500-max.2300 karakter), amely táblázatot, ábrát nem tartalmazhat!

ABSZTRAKT Minta

Előadás címe (középre zárva, nem nagy betűkkel!!)

Szerzők nevei (nem rövidítve a keresztnév!!, titulusok nélkül) (balra zárva)

Intézmény pontos – NEM rövidített, TELJES – megnevezése (balra zárva)

Pl: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (balra zárva)

E-mail:  (csak az első szerző e-mail címe) (balra zárva)

Több intézmény esetén, kérjük a felső indexben történő jelzést.

Témavezető(ke)t NEM külön, hanem társszerzőként, utolsó hely(ek)re kell beírni!!

Bevezetés

Anyag és módszerek

Eredmények

Következtetés

Kulcsszavak:  

Amennyiben lehetséges, kérjük a fenti tagolás betartását!

We publish the abstracts both online and in printed format. The abstract must be no longer than one A4 page (min. 1500-max. 2300 characters), and must not include charts or figures!

ABSTRACT example

Title of presentation (center text, no full capitals!!!)

Authors’ names (include full First name!!, without titles) (align left)

Institution’s official – NOT abbreviated, FULL – name (align left)

Eg: University of Pécs Faculty of Sciences

E-mail: (only the first author’s email address) (align left)

In case of multiple institutions, please note in superscript.


Supervisor(s) must be written as co-authors in the last spot(s), NOT separately!!

Introduction

Material and Methods

Results

Conclusion

Keywords:  

If possible, please adhere to the structure above!