Tervezett szekciók / Planned sections

 • Biológia
 • Bölcsészet, történelem nélkül
 • Egészségtudomány
 • Földtudományok
 • Hadtudomány
 • Jogtudomány
 • Közgazdaság-tudomány
 • Matematika-fizika és kémia
 • Mérnök-tudományok
 • Művészetek (Zene,és Képző-)
 • Neveléstudomány
 • Orvostudomány
 • Pszichológia
 • Sporttudomány
 • Történelemtudomány
 • POSZTEREK

 • Biology
 • Humanities (History excluded)
 • Health Sciences
 • Geoscience
 • Military Sciences
 • Law
 • Economics
 • Mathematics, Physics, Chemistry
 • Engineering Sciences
 • Arts (Fine Arts and Music)
 • Pedagogy
 • Medicine
 • Psychology
 • Sport and Exercise Science
 • History
 • POSTERS

A konferencia végleges szekcióbeosztása az egyes szekciókba jelentkezők száma szerint kerül kialakításra.

Szekciónként első, második és harmadik helyet, indokolt esetben különdíjat bocsátunk ki, és a konferencián öt darab Szentágothai Emlékérme is gazdára talál.

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

We will construct the conference’s section schedule based on the number of applicants in each section.

We are giving away a first, second, and third place award (and a special award, if justified) for each section, and five Szentágothai Commemorative Medals in total as well.

Anyone interested is welcome!