Regisztrációs díj / Registration fee

A konferencia regisztrációs díja 2022. március 25. napjáig befizetve:

–       3.000,- Ft, azaz Háromezer forint, ha NEM KÉR nyomtatott példányt az absztrakt-kötetből;

–       6.000,- Ft, azaz Hatezer forint, amennyiben KÉR nyomtatott példányt az absztrakt kötetből.

A regisztrációs díj a Szentágothai Szakkollégium Egyesület számlaszámára kizárólag utalással fizethető:

Raiffeisen Bank NyRt. 12072552-01505297-00100002

Ha nem egyezik a forrás-számla tulajdonosa és aki számára a befizetés történik, akkor a közlemény rovatban kérjük a konferencia-résztvevő nevét beírni!

Készpénzben, vagy 2022. március 25. napját követően utalva fizetett rendkívüli regisztrációs díj 10.000,- azaz Tízezer forint.

Pro forma számla vagy számla igényelhető: hatvani@ttk.pte.hu.

A konferencián előadók absztraktjait online kötetben tesszük közé. A közzététel díját a regisztrációs díj magában foglalja, amennyiben a befizetés 2022. március 25-ig megtörténik.

REGISZTRÁCIÓ az alábbi linken keresztül 2022. március 24. éjfélig (24.00)

The conference’s registration fee paid upfront before the 25th of March, 2022:

–       3.000,- Ft, as in Three thousand Hungarian Forints, if you DO NOT wish to receive a printed copy of the publication;

–       6.000,- Ft, as in Six thousand Hungarian Forints, if you wish to receive a printed copy of the publication

The registration can be paid to the Szentágothai SH Society only through a bank transfer:

Raiffeisen Bank NyRt. 12072552-01505297-00100002

If the owner of the bank account and the person whom the registration fee is being paid for are not the same, please write the applicant’s name in the transfer message!

If paidin cash, or through bank transfer following the 25th of March, 2022, a late registration fee of 10.000,- as in Ten thousand Forints is expected.

Pro forma invoice or invoice can be requested at: hatvani@ttk.pte.hu

The presenters’ abstracts will be released in an online publication. The publishing fee is included in the registration fee, if payment is fulfilled before the 25th of March, 2022.

REIGISTRATION via the following link until March 24th, 2022 midnight (24:00)